Oljefondet skjerper forventninger til å ivareta naturen

Myr er et truet levested for mange arter. Foto: Anne Nygård

Oljefondet skjerper forventninger til å ivareta naturen

I skyggen av Arendalsuka og halvårsresultatet for Oljefondet annonserte Norges Bank at de har utviklet et forventningsdokument om naturmangfold og økosystemer. – Brukt riktig, kan dette forbedre Norges økologiske fotavtrykk globalt, sier fagrådgiver i Forum for utvikling og miljø, Diego Alexander Foss.

Forventningsdokumentet blir det åttende i rekken av dokumenter Norges Bank Investment Management (NBIM) bruker for å uttrykke sine forventninger til selskaper Oljefondet investerer i. Fra før av har fondet blant annet forventningsdokumenter på klimaendringer, bærekraftig vannforbruk og bærekraftige hav. Dette er første gang fondet uttrykker tydelige forventninger knyttet til bruk av naturressurser på land.

Offensivt dokument

ForUMs fagrådgiver for Norge som investor, Diego Alexander Foss, er positivt overrasket over dokumentet.

– Dette er et ganske offensivt dokument, og det er tydelig at NBIM har lyttet til fageksperter når det gjelder naturmangfold. Man har for eksempel utvidet hva som skal vektlegges i vurderingen av investeringen slik at man ikke bare vurderer hvordan tap av natur påvirker fondets bunnlinje, men også hvilke konsekvenser selskapets virksomhet har for naturen. Det er også svært positivt at NBIM uttrykker en klar forventning om at selskaper skal ta utgangspunkt i et såkalt mitigation hierarchy, et hierarki av tiltak som bidrar til at selskapene har mindre negativ innvirkning på naturen.

Usikkerhet rundt implementering

Tross optimismen er ForUMs rådgiver usikker på hvor stor effekt dokumentet vil ha i praksis.

– Som med alle av NBIMs forventningsdokumenter vil effekten handle om hvordan fondet bruker dokumentene i det aktive eierskapet, og det har vi dessverre for lite innsyn i til å kunne si noe håndfast om. Sivilsamfunn har lenge bedt om at NBIM skal vise mer åpenhet i hvordan dialogen med selskaper foregår, slik at vi kan vite mer om hva fondet gjør når selskaper ikke møter forventningene.

Foss forklarer at forventningsdokumentene utgjør grunnlaget for dialogen fondet har med selskaper, men tror ikke at det nye forventningsdokumentet vil føre til nedsalg eller eksklusjoner.

– Det kan hende at fondet vil ekskludere enkelte selskaper som utviser liten forståelse for risikoen knyttet til naturødeleggelse, men det vil nok ikke være snakk om så mange selskaper. Når det gjelder eksklusjon, har fondet allerede mulighet til å ekskludere selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade. Dette kommer fram i Oljefondets etiske retningslinjer, og vi har ingen signaler om at det vil komme nye endringer i forbindelse med det nye forventningsdokumentet i de etiske retningslinjene.

Ber Oljefondet bruke dokumentet til å bli en del av løsningen på naturkrisa

Ifølge FNs naturpanel (IPBES) står en million arter i fare for å utryddes, og over 3 milliarder mennesker lider allerede i dag på grunn av tap av natur. Foss peker på viktigheten av at investeringsfondene tar naturkrisen på alvor.

– Økt arealbruk og overforbruk av naturen er en hovedårsak til naturkrisa. Skal vi stanse naturkrisa, må investeringer bli en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Investorer og banker må stille tydelige krav til selskaper. Som verdens største statlige fond kan Oljefondet bidra til å inspirere andre fond til å bli med å løse naturkrisa, og dette forventningsdokumentet er en god start.


For mer informasjon kontakt:

Bilde av Diego Alexander Foss

Diego Alexander Foss

Rådgiver
Kontaktperson for: Ansvarlig næringsliv, Norge som investor
+47 980 71 601