Naturens tilstand 2020 - vurdering av Norges innsats for å nå verdens naturmål

Les rapporten her.

Rapporten vurderer Norges innsats for å nå de 20 Aichimålene, verdens naturmål, som har frist i 2020. Rapporten er skrevet av Sabima, Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond og Forum for utvikling og miljø.