Lang vei fra ord til handling hos Verdensbanken og IMF

Foto: Ehud Neuhaus/Unsplash

Lang vei fra ord til handling hos Verdensbanken og IMF

Strategien om at privat kapital skal løse verdens kriser består, selv om korona har gjort næringslivet avhengig av offentlige krisepakker. Det internasjonale sivilsamfunnet krever gjeldslette og nytenkning.

Korona-pandemien, og den økonomiske krisen den har utløst, utgjorde bakteppet for årets høstmøter i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Men til tross for at både de og G20-landene bruker sterke ord om krisen verden står i, er det få tiltak å spore når møtene skal oppsummeres.

G20-landene holder igjen
Både Verdensbanken og IMF uttrykte frustrasjon over G20-landenes manglende vilje til å diskutere gjeldslette for de fattigste landene. I forkant av møtene hadde over 500 sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden fremmet krav om gjeldslette for å gi land kapasitet til å håndtere krisen, og Verdensbank-president David Malpass advarte om at land risikerer å havne i «gjeldsfengsel». Verdensbanken, IMF og de 20 landene klarte ikke å komme til enighet om noe mer enn nye betalingsutsettelser og lovnader om gjeldsstrukturering.

Gamle løsninger
Internasjonalt sivilsamfunn kritiserer løsningene som kom ut av møtene for å følge de samme gamle linjene, med fokus på innstramming av offentlige budsjetter og frigjøring av privat kapital for å finansiere krisetiltak. IMF har i liten grad respondert på sivilsamfunnets kritikk knyttet til krav om innstramminger. Verdensbanken på sin side uttrykte på et åpent møte med sivilsamfunn at fokus på private finansieringsmetoder og «private finance first» fortsatt er prioriterte områder.

I en tid der privat næringsliv er avhengig av offentlige krisepakker for å overleve virker det naivt å tro at privat kapital skal kunne bidra til løse krisene verden står i. Det er også smertelig klart at innstramminger i offentlige budsjetter vil være katastrofalt for land med sårbare helsesektorer. ForUM stiller seg bak det internasjonale sivilsamfunnets krav om gjeldslette og nytenkning.

Bilde av Diego Alexander Foss

Diego Alexander Foss

Rådgiver
Kontaktperson for: Ansvarlig næringsliv, Norge som investor
+47 980 71 601