Et globalt by-diplomati samles og tar sats

Gateliv i Bikaner India. Bikaner er en liten by i Indisk forstand, men huser over 650 000 innbyggere.

Et globalt by-diplomati samles og tar sats

I Abu Dhabi samles statsråder, ordførere, forskere og sivilsamfunn fra hele verden nå til FNs årlige urbane forum. Urbanisering er en megatrend som får lite oppmerksomhet i norsk politikk, skriver styreleder i Habitat Norge, Erik Berg. Les hans rapport fra Abu Dhabi her.


Skrevet av: Erik Berg, styrelder i Habitat Norge


Ved åpningen av det tiende «World Urban Forum» (WUF) i Abu Dhabi i helgen kommer jeg på et sitat fra Michael Bloomberg, tidligere ordfører i New York, presidentkandidat og ledende pådriver for globalt by-samarbeid (C 40). Han sa det slik: «Vi i byene utgjør myndighetsnivået nærmest flertallet av verdens befolkning direkte ansvarlig for deres velferd og framtid. Mens nasjoner snakker, handler byer. Tradisjonelt diplomati tjener staten, by-diplomatiet folket».

WUF reflekterer at vi er i ferd med å få et nytt globalt diplomati: et by- eller ordførerdiplomati som mange kaller det. By-diplomatiet baserer seg på lokal kompetanse og kapasitet. Det handler om utfordringer knyttet til ulikhet, klima, flyktninger helse, skole, næringsutvikling, transport, kultur, idrett, turisme, politi med mer. Hovedtemaet for dette Forumet er «Byer og muligheter: kultur og innovasjon». WUF ble opprinnelig etablert i desember 2001 av FNs generalforsamling som et arrangement hvert annet år. Det fikk status som en «ikke lovgivende mekanisme».

FNs største folkelige møteplass

Siden første WUF i Nairobi, Kenya i 2002, er det vokst både i størrelse og relevans. Det har blitt FNs største folkelige møteplass og verdens ledende bykonferanse. Men på samme måte som stater streber etter større makt og innflytelse, konkurrerer også byer. Om markeder og arbeidsplasser, om store internasjonale kultur- og idrettsarrangement, eller konferanser av typen WUF. Sistnevnte er blitt et mulighetenes marked for ny kunnskap, teknologi og organisasjon. Verdensbyer, transnasjonale selskaper, prestisjetunge universitet og forskningsinstitusjoner, internasjonale sivilsamfunnskonsortier, konkurrerer om status, oppmerksomhet og kontrakter.

Deltakerne kommer fra et bredt spekter av urbane aktører verden over. De representerer regionale og lokale myndigheter, parlamentarikere, forskere, kvinner og ungdom, lokale organisasjoner, privat sektor, stiftelser, FN-organisasjoner og andre relevante utviklingsinstitusjoner. Forumet i Abu Dhabi regner med 10000 deltakere. Flere av tidligere WUF arrangement har hatt 30000 - blant annet i Rio de Janeiro. Her ble det tilrettelagt for integrasjon med innbyggernes deltakelse. Den mangler i Abu Dhabi. Her er 85% av befolkningen migrantarbeidere. De er neppe invitert.

Hvor er statsrådene?

Fra norsk side har deltakelsen på WUF over årene gått i bølger. Kommunal- og utenriks-/bistandsministere, statssekretærer og politiske rådgivere har deltatt «når de har hatt tid». I 2020 «har ingen tid» til tross for at forumet i Abu Dhabi betyr en unik mulighet til å fremme Norges Sikkerhetsråd – kandidatur blant aktører man vanligvis ikke når. Forholdet reflekterer godt norske politikeres manglende interesse for den globale megatrenden som urbanisering utgjør. UDs siste strategidokument om byers utviklingsmuligheter går tilbake til 2007. Mens Norad forholder seg til en urban handlingsplan fra 2002.

Den norske deltakelsen i Abu Dhabi er imidlertid god, særlig fra kommunesektorens side. Kommunaldepartementet er representert på høyt nivå. Flere av våre «nye» fylkeskommuner og kommuner er her. Det gjelder f.eks. Nye Asker som har gått i spissen mht. å legge bærekraftmålene til grunn for sin nye kommuneplan og aktivt har søkt internasjonalt samarbeid med UN Habitat og Den økonomiske kommisjonen for Europa. Statens kartverk, NTNU og Habitat Norge har egne arrangement og norske fagfolk deltar aktivt i flere rundebord og «networking events». Ungdomsorganisasjonene Spire og Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner er også godt tilstede. Habitat Norges delegasjon består av Diana Huyhn, Anna Schibevaag, Helge Onsrud og Erik Berg som kommer tilbake med flere rapporter. Utgiftene dekkes ikke av Foreningen.

WUF10-Erik-Berg.jpg#asset:6758

Foto: Erik Berg / Habitat Norge


World Urban Forum

Fredag 8. - 13. februar arrangeres FNs årlige urbane forum - World Urban Forum - i Abu Dhabi. ForUM-medlem Habitat Norge, en er norsk organisasjon som gjennom sitt påvirknings- og informasjonsarbeid utfordrer norsk politikk når det gjelder urban utvikling. Styreleder i Habitat Norge, Erik Berg, er til stede i Abu Dhabi, og rapporterer her fra FN-møtet

Bærekraftsmål 11

Bærekraftsmål 11: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Større og flere byer - Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer nok til å øke til 60 prosent i 2030. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

Fremtidens byer - Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

Kilde: FN-sambandet

Les flere ForUM-saker om bærekraftige byer her