Disse endringene vil gjøre statsbudsjettet mer bærekraftig

Daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen. Foto: ForUM.

Disse endringene vil gjøre statsbudsjettet mer bærekraftig

De siste ukene har ForUM deltatt på en rekke statsbudsjetthøringer. I denne saken kan du lese alle våre innspill og reaksjoner på forslaget til budsjett.

Utenriks- og forsvarskomiteen

Bistandsprosenten har vært mye diskutert denne høsten, og ForUM stod sammen med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner i å oppfordre komiteen om å holde på bistandsprosenten i en tid der verden står ovenfor en rekke kriser. Vi tok også opp behovet for å prioritere sivilsamfunn, bidra til gjeldslette uten at det går på bekostning, og satsning på klimabistand og bærekraftige matsystemer.

Les hele innspillet vårt til Utenriks- og forsvarskomiteen her!

Energi- og miljøkomiteen

Den globale pandemien verden står overfor i dag har vært en kraftig påminnelse om at ingen land kan isolere seg vekk fra en internasjonale krise, men aller mest at de største krisene må løses i fellesskap. Slik er det også med både klimakrisa og naturkrisa vi står overfor. Norge ligger ikke an til å nå et eneste av verdens naturmål (Aichimålene) innen fristen 2020, og vi trenger derfor betydelige mer midler til Norges arbeid for å ta vare på naturmangfoldet. For å takle klimakrisa må Norge prioritere midler til utslippskutt i kvotepliktig sektor, utvikling av klimabudsjett og -regnskap, samt utredning av naturbaserte løsninger.

Les hele innspillet vårt til Energi- og miljøkomiteen her!

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Tidligere i år kunne ForUM feire at regjeringen annonserte utviklingen av en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Ansvaret for planen har blitt delegert til kommunaldepartementet, og vi tok opp utvikling og implementering av bæreplanen med komiteen. Vi benyttet også anledningen til å fremme tiltak for kommunenes arbeid arealregnskap og arealnøytralitet.

Les hele innspillet vårt til Kommunal- og forvaltningskomiteen her!

Næringskomiteen

Bærekraftig forvaltning av skog og kulturlandskap er viktige virkemidler i kampen for å bevare naturmangfoldet og dempe naturkrisen. Dette ansvaret ligger hos næringsdepartementet, og ForUM oppfordret derfor komiteen til å fjerne skadelige subsidier og prioritere tiltak for kartlegging, vern og kunnskap om gammelskog og utvalgte kulturlandskap. Videre benyttet vi også muligheten til å oppfordre komiteen om å sikre at aktsomhetsvurderinger og ansvarlighet må være betingelse for norske næringslivsaktører som mottar krisestøtte.

Les hele innspillet vårt til Energi- og miljøkomiteen her!