Krever økte ambisjoner av Norge i Madrid

Krever økte ambisjoner av Norge i Madrid

-Vi klimaforkjempere får ofte høre at vi har urealistiske krav. I virkeligheten er det motsatt. Det som er urealistisk, er å tro at vi har tiden på vår side, sa daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, i sin appell på klimamarkeringen 22. november. Les appellen her.

Fredag 22. november arrangerte Changemaker en markering for å be Norge ta ansvar under FNs klimaforhandlinger i Madrid i desember. 32 organisasjoner og ungdomspartier stod bak markeringen, som hadde to krav til Regjeringen før forhandlingene:

  1. Norge må drastisk øke sitt bidrag til klimafinansiering, spesielt til klimatilpasning
  2. Norge sitt mål for utslippskutt innen 2030 må økes til minst 53%

Før klima- og miljøminister Ola Elvestuen talte på markeringen, ga daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, innspill til Elvestuen på vegne av ForUM-fellesskapet. Her kan du lese Sund-Henriksens appell på markeringen.


Appell med innspill til klima- og miljøminister Elvestuen og regjeringen før FNs klimaforhandlinger 2019

Takk. Det er flott å se hvor mange som står bak dagens markering! Og at vi er enige på tvers av generasjoner og partipolitiske skillelinjer. Jeg har Forum for utvikling og miljøs over 50 medlemsorganisasjoner i ryggen når jeg sier at også vi er helt enige i kravene i dagens markering.

Vi klimaforkjempere får ofte høre at vi har urealistiske krav. I virkeligheten er det motsatt. Det som er urealistisk, er å tro at vi har tiden på vår side. Klimabevegelsens krav er realistiske, ansvarlige og rettferdige.

Norge må øke sitt mål for utslippskutt til minst 53% nasjonalt innen 2030

Før 6. februar neste år skal alle land melde inn et nytt og mer ambisiøst klimamål for 2030 til FN. Målene verdens land har for klimakutt i dag dekker kun en femtedel av utslippskuttene som må til for å nå 1,5-gradersmålet.

En femtedel! Med alt vi nå vet om konsekvensene vi står overfor som følge av global oppvarming, er dette skremmende uambisiøst.

Jo flere land som annonserer det nye målet på COP25 i Madrid i desember, desto større blir presset på andre land for å melde inn gode nye mål før fristen.

Regjeringen sier de vil være «en pådriver i internasjonale klimaforhandlinger». For å være en pådriver i årets forhandlinger, må Norge presenterer et nytt norsk mål om 53% kutt hjemme innen 2030.

I dag har Norge et mål om å kutte sine klimagassutslipp med 40% innen 2030 i forhold til 1990. Hvis alle land skulle hatt samme mål som Norge, hadde dette ført til en global oppvarming på hele 3 grader! Ikke bare er dagens klimamål for lavt. Det sier heller ikke noe om hvor mye vi har tenkt å kutte her hjemme.

Vi kan ikke kjøpe oss fri fra klimadugnaden, alle land må ta grep. Norge har tjent seg rik på global oppvarming, og har derfor både et spesielt stort ansvar og en økonomisk mulighet til å ta grep hjemme. Derfor må Norge på COP25 melde inn et mål om minst 53% kutt i innenlandske utslipp til 2030. Beregninger fra anerkjente Stockholm Environment Intitute i rapporten Norways Fair Share viser at Norge må bidra med et så stort kutt, om vi skal ta vårt ansvar for Parisavtalen.

Nødvendig med mer penger til klimafinansiering

Siden Norge har hatt store historiske utslipp, og har stor økonomisk kapasitet, må vi ifølge Parisavtalen også bidra til å støtte klimaarbeid i fattige land, så også de kan tilpasse seg klimaendringer og unngå katastrofer og sult, og så også de får råd til å kutte sine utslipp.

Beregninger i rapporten Norways Fair Share viser at om Norge skal bidra rettferdig til Parisavtalen, må vi bidra med å redusere utslipp med 190 millioner CO2 per år i fattige land, og i tillegg støtte tilpasningstiltak. Dette kan koste Norge opp mot 65 milliarder per år. Dette kan høres mye ut. Men denne summen er for eksempel langt mindre enn hva NATO krever at Norge skal bidra med hvert år. Om NATO kan kreve over 65 mrd i året av Norge, er det verken urealistisk eller uansvarlig at Norge skal bruke opp mot 65 milliarder for å sikre vår felles fremtid mot en katastrofe som vi vet er på vei, og som vi vet vil koste oss langt mer både i penger, menneskeliv og verdens naturmangfold.

På COP25 må Regjeringen øke ambisjonene gjennom å annonsere at de dobler sin støtte til det grønne klimafondet, som er Parisavtalens finansieringsverktøy. Det holder ikke å gjenta det gamle løftet om dobling fra Paris i 2015, slik Erna Solberg gjorde på klimatoppmøtet i New York i september. Nå må vi se en reell økning i norske klimaambisjoner, og et løfte om at Norge dobler den gamle summen til 1,6 milliarder per år.

Våre krav er basert på fakta og vitenskap. De er realistiske, ansvarlige og rettferdige. Og vi er mange som støtter dem. Erna Solberg sa på klimatoppmøtet i New York at «we need to step up, speed up, scale up». Og det er dette vi nå venter på at regjeringen skal gjøre. Vi er lei av lave ambisjoner.

Så hva er det vil vi ha? Vi vil ha 53 prosent kutt, nok penger, og ansvarlige politikere!

Vi ber deg derfor reise til Madrid med mer ambisjoner, Ola. Gjør du det, skal du vite at vi står bak deg. Du har velgerne, sivilsamfunnet og fagfolkene med deg. Vi ber deg bruke klimaforhandlingene i Madrid til å vise oss og resten av verden at regjeringen er villig til å ta ansvar for våre barns fremtid. I dag er det ingen ting som er viktigere enn det.