Innspill fra Forum for utvikling og miljø om klimaforhandlingene SB50

Til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og den norske delegasjonen til SB50, Oslo, 24. mai 2019

Innspill fra Forum for utvikling og miljø innspill til Norges delegasjon før FNs klimakonvensjons forhandlingsmøte (SB50) i Bonn fra 17. til 28. juni 2019.

Les innspillet her.

På klimatoppmøtet COP24 i Katowice i 2018 fikk vi på plass brorparten av et regelverk for Parisavtalen. Imidlertid gjenstår det fortsatt store utfordringer før vi med sikkerhet kan si at vi er på vei mot å nå avtalens mål og begrense global oppvarming til 1,5-2°C.

2019 er nok et år hvor mye står på spill. Regelverket må på plass blant annet for markedsmekanismer under artikkel 6 og andre viktige deler i avtalen som ikke ble ferdigstilt på COP24. Grunnlaget må legges for hvordan avgjørende deler av COP24-vedtakene, som behovsevalueringer av klimafinansiering og et nytt langsiktig finansieringsmål, skal implementeres. I tillegg er 2019 året for økning av ambisjoner, hvor så mange land som mulig må signalisere at de vil melde inn nye og langt mer ambisiøse nasjonale bidrag, inkludert den klimafinansieringen som må til til utslippskutt og tilpasning.

I dette innspillet presenterer ForUM-fellesskapet sine anbefalinger til hva som kreves for å lykkes.