Innspill 1/6: God utvikling krever god utdanning

Hvordan kan Norge jobbe for å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle?

Les innspillet her.


Relevante emner