Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2020, Utenriks- og forsvarskomiteen

15. oktober 2019

Høringsinnspill Utenriks- og forsvarskomiteen fra ForUM 2019. Til Stortingets utenriks- og forsvarskomite Oslo.

Les innspillet her


Relevante emner