Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2020, Finanskomiteen

11. oktober 2019

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2020, til Stortingets Finanskomite

Les innspillet til regjeringens arbeid med å implementere FNs bærekraftsmål her


Relevante emner