ForUM på Arendalsuka 2019

ForUM på Arendalsuka 2019

Hva betyr norsk klimapolitikk og våpeneksport for bærekraftig utvikling? Hvordan skal vi sikre at norske selskaper respekterer menneskerettighetene og miljø? Og er universell helsetilgang en utopi? ForUM inviterer til spennende debatter på Arendaulsuka 2019.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er i 2019 medarrangør på tre arrangementer under Arendalsuka, 12 - 17 august.

Den store utviklingsdebatten, tirsdag 13. august 1530. Arendal Kino, sal 1

Dette er tredje gangen over 25 norske utviklingsorganisasjoner arrangerer Den Store Utviklingsdebatten under Arendalsuka. Tema for årets debatt er samstemt politikk for utvikling.

Med et stor bistandsbudsjett og aktiv deltakelse i FN og andre forum, er Norge en stolt bidragsyter til bærekraftsmålene. Klimaendringer og konflikt er blant de største hindrene for å oppnå bærekraftsmålene, og Norge gir flere milliarder kroner årlig til å bidra til å møte de enorme humanitære konsekvensene av krig, konflikt og klimaendringer. Men hvordan bidrar, eller hindrer, øvrig norsk politikk oppnåelse av bærekraftsmålene? Hva betyr norsk klimapolitikk og våpeneksport for bærekraftig utvikling?

I panelet:
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF)
Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne
Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet

Ordstyrer: Maria Berg Reinertsen

Mer informasjon her

Universell helsetilgang - utopi eller mulighet? Mandag 12. August, 1430. Bricolagen, Bankgården

Global helse er blant de høyest prioriterte områdene i norsk utviklingssamarbeid, og universell helsetilgang (UHC) er en viktig målsetning. UHC betyr at alle skal ha tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester, samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner, og dette til en overkommelig pris.

UHC ligger til grunn for de fleste bærekraftsmålene, ikke bare mål 3 om helse, men også målene om fattigdom, sult, utdanning, likestilling og ulikhet. Men over halvparten av verdens befolkning har ikke full helsetilgang. Og omtrent 100 millioner mennesker opplever å komme i ekstrem fattigdom på grunn av kostnader for helsetjenester. Fortsetter det slik er verdens helsesystemer med på å undergrave bærekraftsmålene, og ulikhetene øker.

Opp mot FNs høynivåmøte om UHC i september ønsker vi å belyse hvordan norsk bistand bidrar eller ikke bidrar til universell helsetilgang. En sterk primærhelsetjeneste som er tilgjengelig for alle er helt avgjørende, men hva gjøres egentlig for å styrke de offentlige helsesystemene i fattige land? Kan universell helsetilgang bli en realitet i en markedsliberalistisk verden hvor privatisering av bistand blir mer og mer vanlig? Og hva er rollen til de store globale finansierings mekanismene som store deler av norsk bistand kanaliseres gjennom?

Mer informasjon her

Norge trenger en menneskerettighetslov for næringslivet. Onsdag 14. August, 1030. Festiviteten, Arendal gamle rådhus

Det er på høy tid at Norge er «up to speed» med utviklingen i en rekke europeiske land der det nå vedtas menneskerettighetslover for næringslivet. Norge kan og bør bli enda bedre på å sikre at norske selskaper respekterer menneskerettighetene og miljø når de driver sin virksomhet.

Hør statssekretær Magnus Thuen, Hydros CSR-sjef Elise Must, politikere, fagbevegelse, og miljø-menneskerettighetsforkjempere fra Brasil forklare hvordan de ser på behovet for en norsk menneskerettighetslov for næringslivet.

Mer informasjon her


Relevante emner