Equinor klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Illustrasjonsfoto. Foto: Nøttaasen

Equinor klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Equinor er anklaget for brudd på OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv. Viser at frivillige regler for ansvarlighet for næringslivet ikke fungerer, mener Forum for utvikling og miljø.

Equinor, sammen med oljeselskapet Total, oljeserviceselskapet TechnipFMC, og det koreanske Samsung-verkstedet, blir nå anklaget for brudd på OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv. Bakgrunnen er en ulykke i 2017 der seks Sørkoreanske arbeidere omkom og mange ble skadet, da to kraner kolliderte under byggingen av oljeplattformen Martin Linge.

Viser at frivillige regler for næringslivet ikke fungerer

Anklagene mot verkstedet og Total, som var operatør på Martin Linge-feltet da ulykken skjedde, går ut på at de ikke oppfylte sine forpliktelser om å gjøre løpende risikovurderinger under byggingen. Da Samsung endret måten kranene ble brukt på under den sterkt forsinkede byggeprosessen, burde operatøren har grepet inn og forlangt grundige forberedelser. Dette skjedde ikke, og ulykken fant sted. -Dette er nok et eksempel på hvor viktig gode aktsomhetsvurderinger, i hele leverandørkjeden er, sier fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø Ingrid Rostad.

-Selv om OECDs retningslinjer for næringslivet er gode, er de bare veiledende og vi ser at til og med de selskapene som er ansett som gode på aktsomhetsvurderinger havner i problemer. Det er på høy tid at Norge følger i fotsporene til blant andre Frankrike, og innfører en menneskerettighetslov for næringslivet som pålegger de å gjøre grundige aktsomhetsvurderinger, også i leverandørkjeden, sier Rostad.

Eqiunor nekter å offentliggjøre rapport fra ulykken

I etterkant av ulykken ble det utarbeidet en omfattende rapport omkring ulykkesårsaken, ansvarsforhold og øvrige omstendigheter rundt ulykken. Equinor nekter nå å offentliggjøre rapporten, og anklages derfor for manglende åpenhet og dialog med de berørte parter. Det er sørkoreanske fagforeninger og de etterlattes representanter som har levert klagen til OECDs kontaktpunkt i Norge. I følge OECDs retningslinjer er selskaper forpliktet til å gjøre gode «føre-var» analyser av konsekvenser på menneskerettigheter av bedriftens aktiviteter. Dette gjelder også for underleverandører og kontraktører. Forum for Utvikling og Miljø synes det er beklagelig at ikke Equinor går inn for full åpenhet i denne saken.

-Åpenhet om denne typen hendelser er avgjørende for at andre skal kunne lære, og dermed minske sjansen for nye lignende hendelser, sier Rostad som viser til forventningene om åpenhet i OECDs retningslinjer. En menneskerettighetslov for næringslivet vil gjøre det mulig å følge opp norske selskaps forpliktelser, også med tanke på kravet om åpenhet, sier Rostad.

Kontaktpunktet har som oppgave å se til at OECDs retningslinjer blir respektert av næringslivet, og behandler mottatte klager og kommer med ikke-bindende vurderinger av sakene. Det har ingen dømmende makt.


Mer informasjon: