Vil skjerpe norske klimamål

Forum for utvikling og miljø og WWF var blant organisasjonene som deltok på høring i Stortingets energi- og miljøkomite om regjeringens nye klimamelding.

Vil skjerpe norske klimamål

-Regjeringens klimamelding lener seg i stor grad på muligheten for å oppnå klimamålene ved å kjøpe seg fri gjennom EUs lovverk, sa Forum for utvikling og miljø i går på høring om regjeringens klimamelding. 

Regjeringens klimamelding kom før sommeren, og var på høring i går. Når energi- og miljøkomiteen avgir sin innstilling til klimameldingen 26. april, bør den være skjerpet på flere punkter, mener Forum for utvikling og miljø (ForUM) som sammen med 15 organisasjoner forrige uke sendte innspill til Stortinget om klimameldingen, med forslag til hvordan innsatsen kan styrkes.

– Denne meldingen lener seg i stor grad på muligheten for å oppnå klimamålene ved å kjøpe seg fri gjennom EUs lovverk. På grunn av lite ambisiøse mål i EU, vil oppkjøp av utslippsenheter i andre land i svært liten grad føre til kutt i Europa, sa seniorrådgiver Kristina Fröberg i Forum for utvikling og miljø (ForUM) til NTB. ForUM ba under høringen på Stortinget i går om at Norge kutter mer enn det EU legger opp til.

I klimameldingen kommer det fram at utslippene i Norge er ventet å bli langt høyere framover enn det nivået som vil bli tillatt hvis vi skal bli med i EUs klimaplan. Den slår fast at norske utslipp må kuttes med til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå.

Helgesen sa i et intervju med NTB før sommeren i fjor at regjeringen legger opp til at to tredeler av disse kuttene skal gjøres på hjemmebane, om lag 20–25 millioner tonn. Men organisasjonene er kritiske til dette ikke er tydelig formulert i klimameldingen.

– Dersom regjeringen ønsker å kutte 20–25 millioner tonn i Norge, så må dette skrives inn når Stortinget behandler klimameldingen. For den sier ingenting om hvor store ambisjoner Norge har for nasjonale klimakutt, sa sa WWF-rådgiver Ragnhild Elisabeth Waagaard, som også deltok under høringen, til NTB.

Den nye klimaplanen gjelder kun for ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den delen av klimautslippene som ligger utenfor EUs kvotesystem. Den sier dermed ingenting om utslippene fra utvinning av olje og gass, den største utslippskilden i Norge.