Innspill 4/6: Vi må redde økosystemene for å redde oss selv

Innspill 4/6: Vi må redde økosystemene for å redde oss selv

Med bærekraftsmål 15 har landene blitt enige om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå målet må Norge føre en samstemt politikk for skogbevaring, og øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer. Det skriver Sabima, Regnskogfondet, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø i politikknotat om hva Norge bør gjøre i 2018 for å nå bærekraftsmål 15.