Sammen for bærekraftsmålene

Together 2030 og Forum for utvikling og miljø har kartlagt nasjonale sivilsamfunnssamarbeid for bærekraftsmålene. Kartleggingsrapporten viser hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner over hele verden organiserer seg for å promotere og følge opp bærekraftsmålene og 2030-agendaen på nasjonalt nivå.