Høringsinnspill til Meld. St. 13 (2017-2018) Statens Pensjonsfond 2018

Innspill til høring av Meld. St. 13 (2017-2018) Statens Pensjonsfond 2018. Til Stortingets finanskomité. Les innspillet her.