Håp og fortvilelse i Katowice

Marsj for høyere klimaambisjoner og klimarettferdighet utenfor klimatoppmøtet (COP24) i Katowice i Polen i desember. Foto: Kristina Frøberg

Håp og fortvilelse i Katowice

Endelig har Parisavtalen har fått en felles regelbok. Men det er mange fallgruber, og klimarettferdighet mangler, skriver ForUMs Kristina Frøberg som var på klimatoppmøtet.

Av Kristina Frøberg, klimarådgiver, ForUM

På FNs klimatoppmøte i Paris i 2015 ble felles klimamål for verdens land satt. På klimakonvensjonens partsmøte (COP 24) i Katowice forrige uke skulle regelboka – selve veikartet – for å nå Parisavtalen vedtas.

Les også ForUMs dypdykk: Fordeler og ulemper ved Parisavtalens nye regelverk

Siden Paris har motsetningene mellom u-land og i-land vokst - i takt med desperasjonen fra fattige folk som rammes av flom og tørke, og med flere nasjonalistiske og klimaskeptiske regjeringer. Med tanke på dette er det en lettelse at Parisavtalen har fått en felles regelbok. Men veien som er lagt med denne regelboken er langt fra rak. Det er mange fallgruber, og avtalen mangler den klimarettferdighet som folk over hele verden har reist seg opp og krevd.

I tillegg skulle Katowice bli stedet der land viste at de vil heve sine nasjonale ambisjoner – som i dag sammen kun dekker en femtedel av klimagasskuttene som må til for å nå 1,5-gradersmålet. Men teksten fra ministerdialogen (den så kalte Talanoadialogen) om å heve ambisjoner har ingen nye politiske budskap. Det beste som kom ut av dette var en erklæring fra 26 land som kaller seg Høyambisjonskoalisjonen (inklusive EU, gruppen minst utviklete land, og Norge) Denne trekker frem klimapanelets 1,5-gradersrapport, behovet for handling, og gir et løfte om å forbedre nasjonale mål fram mot 2020 når nye nasjonale klimamål skal meldes til UNFCCC.

Oppsummert er det vi står igjen med et regelverk som krever høyt politisk trøkk fra folk i alle land for at det skal brukes på en ambisiøs nok måte, og land ikke skal bli fristet til å falle tilbake til det lave ambisjonsnivået som det gir rom for. Men det innebærer tross alt at land kan sett i gang det felles arbeidet som må til på nasjonal nivå. Og mens i-land og u-land kranglet for fullt i forhandlingsrommene stod folk fra hele verden samlet utenfor hand i hand og lot konferansesentret gjenlyde av:

  • What do we want? Climate justice!
  • When do we want it? Now!

ForUM arrangerte møte mellom statsråd Ola Elvestuen og det norske sivilsamfunnet i Katowice, 2018.

ForUM arrangerte møte mellom statsråd Ola Elvestuen og det norske sivilsamfunnet i Katowice, 2018.
ForUM holdt daglige koordineringsmøter med det norske sivilsamfunnet under klimatoppmøtet i Katowice.FOTO: ForUM holdt daglige koordineringsmøter med det norske sivilsamfunnet under klimatoppmøtet i Katowice.

Flere ForUM-medlemmer deltok på klimatoppmøtet i Katowice.FOTO: Flere ForUM-medlemmer deltok på klimatoppmøtet i Katowice.

Demo-Katowice-system-change-not-climate-change.jpg#asset:6056

Sivilsamfunnet på FN-toppmøtet i Katowice holdt markeringer for høyere klimaambisjoner. Bilde: Kristina Frøberg.

Klimaforhandlinger-på-overtid-i-Katowice.jpg#asset:6057

Nattmøter: På overtid ble statspartene enige om reglene for Parisavtalen. Foto: Kristina Frøberg.