Trenger vaktbikkjer for bedre kontroll med våpenhandelen

Foto: Control Arms.

Trenger vaktbikkjer for bedre kontroll med våpenhandelen

Uansvarlig våpenhandel bidrar til fattigdom, krig og korrupsjon. Forum støtter vaktbikkjers arbeid for bedre kontroll med våpenhandelen i utviklingsland gjennom den Nobelprisnominerte sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms, som er på plass når statspartene til Arms Trade Treaty møtes 11 september. 

Control Arms er et internasjonal sivilsamfunnskoalisjon som ble Nobelprisnominert som pådriver for FNs Arms Trade Treaty (ATT). Denne første internasjonale avtalen om å regulere våpenhandelen trådte i kraft i desember 2014.  Forum for utvikling og miljø har vært styremedlem siden 2010, og har også støttet Control Arms’ arbeid med å styrke sivilsamfunnsorganisasjoner i sørs mulighet til å fremme bedre kontroll med våpenhandelen.

Neste statspartsmøte til traktaten starter 11 september 2017. Control Arms koordinerer også i år det internasjonale sivilsamfunnssamarbeidet for å se til at landene etterlever sine forpliktelser. Forum oppfordrer Norge til å bidra til  større åpenhet om - bedre kontroll med - våpenhandelen, både i Norge og internasjonalt.  

Se også: Norge selger igjen ammunisjon til koalisjon som beskyldes for krigsforbrytelser


I 2016 støttet Forum Control Arms’ sivilsamfunnsarbeid i Afrika, og i 2017 i Latin-Amerika og Karibia, i regioner herjet av væpnet vold. 

 

- Hvert minutt blir et menneske drept av våpen. Uansvarlig våpenhandel bidrar til fattigdom, krig og korrupsjon. Forum støtter vaktbikkjers arbeid for bedre kontroll med våpenhandelen i utviklingsland, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø. Hun har samarbeidet med Control Arms og deltatt i arbeidet for å få en sterk global våpenhandelsavtale helt siden FN-forhandlingene startet i 2009 etter initiativ fra nettopp Control Arms.

I 2003 lanserte Control Arms den globale kampanjen for en Arms Trade Treaty, med organisasjonene Oxfam, Amnesty og den internasjonalehåndvåpenalliansen IANSA og Oscar Arias’ stiftelse i spissen. Det fantes ingen internasjonal regulering av våpenhandelen.

 

-Eksporten av bananer var bedre regulert globalt enn eksporten av våpen. Det var absurd, og selvsagt veldig farlig. Denne type mørklagt, grenseløs våpenhandel ute av kontroll bidrar til kriminalitet, terror, korrupsjon, krig og ødeleggelser som gjør fattigdomsbekjempelse veldig vanskelig, sier Tønnessen-Krokan.

 

Motstanden mot å regulere våpenhandelen var stor.

 

-«Glem det, helt urealistisk!» sa folk om forslaget fra Control Arms i 2003 om en Arms Trade Treaty. Kun tre land støttet forslaget. Men vi ga oss ikke. Ti år senere ble Arms Trade Treaty internasjonal lov! Norge endte opp med å bli en viktig støttespiller. Det viser at det nytter å stå på! Sier Tønnessen-Krokan.

 

Viser at grasrotakvitisme virker

Julaften i 2014 trådte traktaten i kraft. Nå skal ord omsettes til handling verden over. Control Arms' partnere arbeider både på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Control Arms representerer en rekke svært forskjellige organisasjoner fra ulike sektorer, og har vist at det er bred oppslutning for sterkere regulering av verdens våpenhandel. Nettverk favner jurister, religiøse ledere, kvinnenettverk, helsearbeidere, aktivister, politikere og forskere, blant mange andre, og er representert i alle verdensdeler.

- Control Arms kombinasjon av grasrot-aktivisme og direkte påvirkningsarbeid mot politikere og myndigheter var helt sentralt i arbeidet med å få denne avtalen gjennom. Nå passer vi på at traktaten etterleves, sier Tønnessen- Krokan.  

I 2016 har Forum blant annet bidratt til kampanjen #ArmsFreeAfrica, som går ut på å gjøre ATT og ulike deler av denne kjent i Afrika.

I tillegg til å gjøre ATT mer kjent på det afrikanske kontinentet, jobber de med å belyse voldsproblematikk og vedvarende konflikter i Afrika.

Med støtte fra Forum har Control Arms blant annet arrangert ulike møter – «side-events» - under FNs generalforsamlings førstekomite i 2016.

 

Disse arrangementene gikk blant annet ut på å diskutere hvordan våpenhandel forverrer den  humanitære krisen i Jemen, utfordringer knyttet til implementeringen av ATT i de karibiske statene, en arbeidslunsj mellom ulike afrikanske myndigheter for å sikre dialog med lokalsamfunn, og en visning av filmen "Music is our weapon".

 

Informasjonsdeling

Spredning av informasjon om Control Arms har vært og er viktig for organisasjonen. I 2016 har Control Arms jobbet mye med spredning av nyheter og kampanjer i sosiale medier.

I august 2016 publiserte de rapporten "Tackling Terror: How the Arms Trade Treaty (ATT) could stop the Diversion of Arms and Ammuinition in West Africa" , som nådde bredt ut.