Sammen for ansvarlig næringsliv

OECD Watch er et globalt nettverk med mer enn 100 medlemmer i 50 land. De fleste i det globale sør. Det formelle grunnlaget for nettverket er OECDs retningslinjer (OECD GL) for flernasjonale selskap og den klagemenkanismen som er knyttet til disse.

Sammen for ansvarlig næringsliv

I 2016 støttet ForUM tre organisasjoner fra utviklingsland slik at de kunne delta i politiske diskusjoner i OECD Watch, og på den måten bidra til bærekraftig utvikling og ansvarlig næringsliv gjennom nettverks- og strategiarbeid.

- Dette er viktig arbeid, som vi prioriterer. Medlemskap og kjennskap til OECDs Watch er særlig viktig for  å kunne holde flernasjonale selskaper ansvarlig for konsekvensene av virksomheten sin. sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Borghild Tønnessen-Krokan.  

ForUM støttet i 2016 aktører fra Argentina, Kenya og India, som alle tre sendte delegater til koordineringsmøter i OECD Watch,  i Amsterdam i begynnelsen av juni 2016.  

- Jo, flere som får tilgang til OECD Watchs kunnskap, jo bedre. På disse koordingeringsmøtene drives nettverksarbeid. Her meisles strategi ut og delegatene kan finne felles plattform, og lære av hverandre om hvordan de kan nå bredere ut og jobbe for et mer ansvarlig næringsliv som bedre kan ivareta mennesker og miljø, sier Tønnessen-Krokan.  

OECD Watch er et globalt nettverk med mer enn 100 medlemmer i 50 land. De fleste i det globale sør. Det formelle grunnlaget for nettverket er OECDs retningslinjer (OECD GL) for flernasjonale selskap og den klagemekanismen som er knyttet til disse. Mandatet er som det går fram av navnet å overvåke bruken og utviklingen av disse.  

Retningslinjene, som sist ble revidert i 2011 ble blant annet endret for å virke sammen med, og komplementtere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN GP). Det er ment å bruke for å vurdere risiko for menneskerettighetbrudd i forkant av en investering og før et eventuelt brudd er skjedd.  

OECD GL har en klagemekanisme som skal vurdere om det er skjedd brudd og hvordan det i så fall kan forebygges, begrenses og kompenseres.  

- OECD GL er den eneste internasjonale klagemekanismen som ansvarliggjør de enkelte statene, og er derfor svært viktig for sivilsamfunnet å kjenne og kunne benytte seg av, sier Tønnessen-Krokan.  

I 2016 støttet altså ForUM tre representanters møter i OECD Watch. Disse var Federico Casiraghi fra Argentina, som på vegne av The Citizen Forum for Participation in justice and Human rights, som jobber for menneskerettigheter, deltok i møter i OECDe Watch. Det samme gjorde kenyanske Maurice Odhambo fra sivilsamfunnsorganisasjonen Jamaa Resource Initiatives, som særlig jobber med Øst-Afrika. Den tredje var indiske Gopinath Parakuni, fra Cividep India, som jobber særlig med arbeideres rettigheter.  

Medlemmene i OW-nettverket representerer et variert utvalg av sivilsamfunnsorganisasjoner med et felles mål om å bidra til en bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse, og at flernasjonale selskaper holdes ansvarlig for konsekvensene av virksomheten sin over hele verden.    

Nettverket har et sekreteritat med regional representasjon, fra ulike land, og  arrangerer generalforsamling hvert annet år, som har en tematisk relevant vinkling og arrangeres i et utviklingslad med betydelig aktivitet fra internasjonale storselskaper.  

Nettverket er en fremtreden og respektert aktør i den internasjonale ordskifte, både i FN-systemet og i OECD.    


OECD Watch:

  • OECD Watch er et globalt nettverk med mer enn 100 medlemmer i 50 land. De fleste i det globale sør.
  • Det formelle grunnlaget for nettverket er OECDs retningslinjer (OECD GL) for flernasjonale selskap og den klagemenkanismen som er knyttet til disse.
  • OECDs mandat er å overvåke bruken og utviklingen av OECDs retningslinjer.
  • ForUM støttet i 2016 aktører fra Argentina, Kenya og India, som alle tre sendte delegater til koordineringsmøter i OECD Watch,  i Amsterdam i begynnelsen av juni 2016.