​Høringsinnspill til Stortingsmelding om hav​

Høringsinnspill fra Forum for utvikling og miljø til Stortingsmelding om hav, 3. april 2017.