God helse innen 2030?

Med bærekraftsmål 3 har landene blitt enige om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder innen 2030. God helse er viktig for å nå de andre målene, og motsatt. Denne publikasjonen viser hvordan Norge har prioritert og kan prioritere for å styrke helsesatsingen - med anbefalinger for hvert delmål. 


Relevante emner