Forum på Arendalsuka

Forum på Arendalsuka

Også i år er Forum for utvikling og miljø representert på flere arrangementer. Oljefondet, helse, bærekraftsmål og ungdom er noe av det vi skal sette fokus på under uka.

Mandag 12.30:

Et oljefond for en ny tid

Oljefondets markedsverdi er i dag på over 8000 milliarder kroner, og er dermed verdens største statlige investeringsfond. Som deleier i nærmere 9000 selskaper, det vil si 1,3 % av verdens børsnoterte selskaper, har Norge blitt en internasjonal økonomisk stormakt.  

Men samtidig som oljefondet har vokst seg større og større har også verden endret seg. Klimaendringer, økende økonomisk ulikhet, krig og konflikt, gjeldskriser og politisk ustabilitet, som igjen har ført til økt migrasjon, truer både dagens og fremtidige generasjoner. Oljefondet regnes fortsatt som ledestjerne på etikk og ansvarlighet i globale investormiljøer, men er det nåværende mandatet til verdens største fond rustet til å møte denne utviklingen? Og er norske politikere sitt ansvar bevisst? 

Lansering av rapporten "Et oljefond for en ny tid" v/Sony Kapoor. Kommentarer til rapporten v/ Beate Sjåfjell professor, Dag O.Hessen professor, Philip Rytman senioranalytiker for bærekraftige investeringer i Storebrand og Hans Petter Graver professor (tbc).  Politikerdebatt m/ Himanshu Gulati (FrP), Heidi Nordby Lunde (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Irene Johansen (AP), Geir Pollestad (SP), Snorre Valen (SV).

Mandag 14.30:

Universell helsetilgang – tar Norge nok ansvar?

Universell tilgang til helsetjenester er essensielt for å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Er Norge den pådriveren de burde være for å sikre gode, primære helsetjenester for alle, også de mest marginaliserte? Vi lanserer policy briefen "God helse innen 2030 - styrking av helsetilgang for å nå Bærekraftsmålene" (last ned her: Forum God Helse Digital 080817)

Det er en tydelig uenighet blant norske politikere hvorvidt Norge faktisk har trappet opp støtten til SRHR, som følge av Trumps gjeninnføring av munnkurvregelen, eller om økningen bare kompenserer for kutt som samme regjering har gjort tidligere.

Hva er den reelle konsekvensen av USAs munnkurvregel? Hvordan ser det ut på bakken i et land som Malawi? Hva bør Norge gjøre for å sikre universell tilgang til helsetjenester?

Vi samler fagmiljø og politikere til å diskutere hvordan den videre helsesatsingen bør gjøres for å bidra til å oppfylle bærekraftsmålene om universell helsedekning og realiseringen av seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR). Direktøren for Family Planning Association of Malawi (IPPF) vil gi oss innblikk i konsekvensene av "munnkurvregelen" i Malawi og hva som må gjøres framover for å opprettholde arbeidet for SRHR. 

Direktør i Norad Jon Lomøy deltar i panelet sammen med Heidi Norby Lunde (H), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Sturla Henriksbø (Krf).  Nikolai Hegertun fra Civita er møteleder. Vi legger også opp til spørsmål fra salen. 

Tirsdag 17.30:

Den store utviklingsdebatten
Norge bruker over 30 milliarder årlig på bistand og utvikling, og står for over 3 prosent av den globale bistanden. I løpet av 2016 og 2017 har det vært et historisk momentum i norsk utviklingspolitikk, hvor stortinget har enes om formål, prioriteringer og størrelsen på bistandsbudsjettet.

Før valget spør vi: Er norsk utviklingspolitikk ferdigstøpt, eller er det fortsatt floker som må løses? Tar vi tak i de største utfordringene for fattigdomsbekjempelse, eller er vi på vei til å føre en politikk som gagner oss selv mer enn verden?

Kisilu Musya : Kenyansk småbonde som kjemper mot klimaendringene. Han er hovedpersonen i filmen « Thank you for the rain » som nylig har hatt premiere i Danmark, USA og Storbritannia. 

Muzoon Almellahan: 17 år gammel syrisk flyktning som blir beskrevet som «Syrias Malala». Hun er bosatt i London og har engasjert seg sterkt i kampen for jenters utdanning og imot barneekteskap. 

Paneldebatt med: 

Høyre: Statssekretær Tone Skogen Sosialistisk Venstreparti: Snorre Valen Senterpartiet: Liv Signe Navarsete Kristelig Folkeparti: Hilde Frafjord Johnson Miljøpartiet de Grønne: Eivind Trædal Arbeiderpartiet: Anniken Huitfeldt Debatten er et samarbeidsarrangement blant de største organisasjonene som jobber med bistand og nødhjelp.

Fredag 11-12.30:

Speed date en ekspert – hva kan du om FNs Bærekraftsmål?

Hvordan redder vi verden innen 2030? - Lærerikt arrangement der ungdom fra 10. klasse og vgs får mulighet til å spørre forskere og eksperter fra Fafo, CICERO og ForUM om alt de lurer på innen bærekraftsmålene. Det blir Kahoot, premie og gratis lunsj! :D

Fredag kl 13-14:

Går verden til helvete?
Krig, terror, naturkatastrofer. Hver dag bombarderes vi med nyheter om hvor dårlig det står til i verden. Det gjør noe med oss. Undersøkelser viser at mange ungdom i dag ser mørkt på fremtiden. Bare en av fem i alderen 18-29 år tror verden er et bedre sted å leve om ti år. Hele 37 prosent av de spurte tror verden er et dårligere sted i 2027. Men står det så ille til med verden i dag? Og er det noe vi kan gjøre selv for å redde verden litt?

Bli med på en prat med unge, inspirerende mennesker som på ulike måter jobber for en bedre verden, som gjennom dette river ned fremtids- og fremmedfrykt.

Med: Carl Martin Eggesbø, Miljøaktivist, Kjent fra TV-serien "Skam", Philip Rynning Coker, Leder, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Sumaya Jirde Ali, Samfunnsdebattant og feminist Nancy Herz, Byaksjonskoordinator, TV-Aksjonen i Oslo

Forum vil også delta på større og mindre formelle og uformelle arrangement under hele uka. Ta kontakt med daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan eller Ingvild Øgstad (kommunikasjonsansvarlig) om du har tips, spørsmål eller andre henvendelser.