Lov om offentlige anskaffelser

ForUM har i mange år jobbet for at respekt for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø blir en naturlig del av offentlige anskaffelser. Her er høringsinnspillet til ForUM da Næringskomiteen behandlet forslag til ny lov om offentlige anskaffelser 2016