Innspill til Vidar Helgesen SDG

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Innspill til Vidar Helgesen SDG

ForUM har i dag sendt innspill om implementering av bærekraftsmålene i et miljøperspektiv til den nye Klima- og miljøministeren Vidar Helgesen.

Helgesen deltar på World Economic Forum i Davos denne uken sammen med statsminister Erna Solberg.

Bærekraftsmålene dekker tre dimensjoner av bærekraft: Økonomisk, sosial og økologisk.

Målene omfatter blant annet økologisk bærekraft knyttet til landbruk (mål 2), vann og sanitær (mål 6), energi (mål 7), økonomisk vekst (mål 8), infrastruktur og industri (mål 9), byer/bosetninger (mål 11) og i sin helhet knyttet til produksjon og forbruk (mål 12), klima (mål 13), hav og marine ressurser (mål 14) samt økosystemer inkludert skog (mål 15). 

Norge ligger godt an til å nå flere av bærekraftsmålene, men har samtidig store utfordringer knyttet til flere av disse miljørelaterte målene, inkludert bærekraftig produksjon og forbruk.