Høringsinnspill til statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet for 2017

Høringsinnspill til statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet for 2017, til Stortingets Energi- og miljøkomité, 21. oktober 2016