Høringsinnspill norsk våpeneksport 2014

Norge doblet eksporten av militærutstyr til menneskerettighetsverstingen Saudi-Arabia i 2014, viser Stortingsmelding 8 (2015-2016) som ble godkjent istatsråd i oktober 2015. Det skjedde kort tid før Saudi-Arabia ledet koalisjonen i Jemen sammen med Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar, som også mottok våpen, ammunisjon og militærutstyr fra Norge. Etter å ha bombet skoler og sykehus i Jemen i 2015 er de anklaget for krigsforbrytelser. ForUM tok i november opp saken i møte med statssekretær Tore Hattrem i UD. Vedlagt høringsinnspill fra ForUM. Høringen er 12 januar.