En femtedel av oljefondet i skatteparadiser

I prosessen med å utforme politisk innspill til Stortinget i forbindelse med Meld. St. 23 om forvaltningen av statens Pensjonsfond, har ForUM bedt tenketanken Re-Define om å utarbeide en rapport om Oljefondets bruk av skatteparadiser. Re-Define viser i sin rapport at en femtedel av Oljefondets investeringer gjør seg direkte eller indirekte bruk av skatteparadiser.