Bærekraftsmålene i nasjonalbudsjettet

-Bra at bærekraftsmålene nå er i nasjonalbudsjettet, sier ForUM, som likevel etterlyser det grønne skiftet.

I årets nasjonalbudsjett rapporterer regjeringen for første gang om Norges implementering av FNs bærekraftsmål. Det er den nye lederen i Forum for Utvikling og Miljø (ForUM, et nettverk av 50 norske organisasjoner) positiv til:

-Det er bra at bærekraftsmålene nå er inne i nasjonalbudsjettet, sier påtroppende daglig leder Borghild Tønessen-Krokan i ForUM.

Regjeringen har utpekt et ansvarlig departement for hvert av bærekraftsmålene, og statsminister Erna Solberg leder pådriverarbeidet internasjonalt. ForUMs leder mener dette tyder på at regjeringen ønsker å innfri bærekraftsmålene. ForUM vil imidlertid oppfordre regjeringen til å være mer konkret på tiltak, også der regjeringen står overfor ulike dilemmaer som gjør politikken sprikende. 

ForUM nevner både rapporteringen på bærekraftsmålene (side 150) og på samstemt utviklingspolitikk (side 344) i budsjettet for 2017.

I statsbudsjettet har regjeringen begrenset rapporteringen på samstemt utviklingspolitikk til å omfatte bærekraftsmål 16 om å skape fredelige, rettferdige, åpne og inkluderende samfunn, blant annet gjennom å redusere ulovlig flyt av våpen og kapital. ForUM berømmer regjeringen for å ha gått grundigere til verks på dette viktige målet, men oppfordrer regjeringen til å gjøre mer: Både vise manglende samstemthet på andre mål - for eksempel hvordan olje-Norge bidrar til klimaproblemet - og også være tydeligere på tiltak på mål 16 der Norge etter ForUMs mening har en jobb å gjøre. Som eksempel nevner hun at Finansdepartementet synes å nøle med å oppfylle Stortingets anmodningsvedtak om å styrke land-for-land-rapporteringen for å synliggjøre uønsket skattetilpasning, og at norsk militærmateriell trass i protester eksporteres til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia, som har bombet skoler og sykehus i Jemen. Dette nevnes ikke i regjeringens rapport.

Tidligere i år lagde ForUM med bidrag fra flere titalls norske organisasjoner en innspillsrapport med forslag til hvordan alle 17 bærekraftsmål kan nås med og i Norge. Rapporten ble tatt godt  imot av regjeringen. Nå har ForUM begynt å forberede en rapport for neste år.  

ForUM forstår også at miljøorganisasjoner (blant dem flere av ForUMs medlemmer), forskere og en rekke partier - især Venstre, MDG og SV - er skuffet over miljøtiltakene i statsbudsjettet.

-Vi kan vel ikke se at statsbudsjettet bidrar nok til det grønne skiftet vi trenger for å innfri bærekraftmålene og klimaavtalen som nå trår i kraft, sier Tønnessen-Krokan.

Som eksempel nevner hun at de norske klimagassutslippene øker.

-Vår generasjon er den første som kan utrydde ekstrem fattigdom og stanse klimaendringene før det er for sent. Det forplikter. Da trenger vi bredt samarbeid, langsiktighet og en god plan. Vi har ingen planet B, avslutter Tønnessen-Krokan.