-Korttenkte bistandskutt

-Korttenkte bistandskutt

Kort tid etter at regjeringen ga sin varme tilslutning til FNs nye bærekraftsmål foreslår den drastiske kutt i det langsiktige arbeidet for å nå målene. 160 organisasjoner protesterte utenfor Stortinget i dag.

Stans #bistandskutt! Sms OPPROP BISTAND til 2468

Det er hjerterått og kortsiktig av regjeringen å kutte den langsiktige støtten til verdens fattigste, mente organisasjonene.

-Kuttene henger ikke på greip, sier Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av rundt 50 norske organisasjoner for miljø, utvikling, menneskerettigheter, fred og humanitære spørsmål.

Sammen med 160 norske organisasjoner og en rekke partier inkludert Venstre og KrF var Forum for utvikling og miljø foran Stortinget i dag for å si ifra at vi ikke må ta fra de som har minst.

-Det er helt nødvendig å øke den humanitære innsatsen, men det må ikke gå på bekostning av det langsiktige arbeidet med å forstå, forebygge og redusere fattigdom og konflikt som driver mennesker på flukt. Den ekstraordinære krisen krever ekstraordinære midler, sier Preston. Han stiller spørsmålstegn ved at Syria-regningen sendes til de fattigste og framtidige generasjoner samtidig som det for eksempel foreslås milliarder i skattelette og til veier.

Statsbudsjettet bidrar heller ikke til et reelt grønt skifte i Norge, legger han til.

 -Grønnere skatter kan gi klimagevinst og dessuten milliardinntekter. Det samme kan bedre tiltak mot skatteunndragelser: Norge bør styrke offentlige eierskapsregistre og land-for-land-rapportering, sier han, og viser til to enstemmige Stortingsvedtak tidligere i år for økt finansiell åpenhet. Både rike og fattige land tappes årlig for milliardinntekter som havner i skatteparadiser.

I år skal også forhandlingene om en ny klimaavtale som skal gjelde alle land, sluttføres i Paris om litt over en måned. Et viktig hinder for å få til en avtale har vært de rike landenes motvilje mot å gi varige signaler om støtte til klimatiltak i utviklingsland, forklarer Preston.

-Norges flaggskip i klimaforhandlingene har vært våre bidrag til klimafinansiering. Når dette også foreslås kuttet, svekke dette Norges posisjon og innflytelse i klimaforhandlingene i betydelig grad, fortsetter Preston.

-De foreslåtte omdisponeringer i utviklingsbudsjettet går hardt utover bistand til sivilt samfunn i utviklingsland. Dette kommer i en tid når handlingsrommet til sivilt samfunn internasjonalt allerede er under sterkt press, med restriksjoner på å motta finansiering fra utlandet, ny lovgivning som hindrer forsamlings- og ytringsfrihet, vilkårlig fengsling, og angrep på aktivister, sier Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Kuttene har blitt lagt merke til internasjonalt. Danny Sriskandarajah, generalsekretær i det verdensomspennende sivilitsamfunnsnettverk CIVICUS i 150 land skriver følgende i en åpen e-post til Forum for utvikling og miljø:

-Vi er dypt skuffet å høre at den norske regjeringen foreslår å kutte støtten til sivilt samfunn i Norge og i verden for øvrig, sier Sriskandarajah.

I 2014 dokumenterte CIVICUS alvorlige brudd på handlingsrommet til sivilsamfunnsorganisasjoner, dvs. ytrings- og forsamlingsfrihet, i 96 land.

-Gitt den forverrede situasjonen for sivilsamfunnet i mange land trenger vi mer støtte til sivilsamfunnet, ikke mindre. Norske kutt sender et svært uheldig signal, sier Sriskandarajah.

http://www.vl.no/nyhet/dette-er-hjerter%C3%A5tt-og...