Ny avtaletekst om finansiering for utvikling

Ny avtaletekst om finansiering for utvikling

I går ble et nytt avtaleutkast til Finansiering for utvikling lagt frem før toppmøtet i Addis Abeba neste uke. ForUM deltar, og har sendt innspill til utenriksministeren. 

Vedlagt respons på siste utkast til tekst forden tredje internasjonale konferansen om Finansiering for utvikling (FFD) i Addis Abeba neste uke. 

Innspillet er utarbeidet av Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), et nettverk av 50 norske organisasjoner. Medlemmer fra Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Utviklingsfondet samt Sex og Politikk deltar i Addis Abeba i tillegg til ForUM som sitter i den norske delegasjonen.

-Vi er den første generasjonen som kan utrydde ekstrem fattigdom uten å ødelegge jorda. For å klare dette trengs en god plan og politisk vilje, slik at landene kan dra i samme retning. Avtaleteksten har på mange områder gode og omfattende beskrivelser av utfordringene og hvordan disse kan møtes. Imidlertid kreves mer forpliktende språk for å omsette ord til handling dette avgjørende året. I vedlegget finner dere konkrete forslag fra oss til dette og annet, forklarer seniorrådgiver Borghid Tønnessen-Krokan som skal til Addis Abeba.

Teksten bekrefter noe ForUM og medlemmer lenge har sagt: Bistand er fortsatt viktig, men de virkelig store og varige endringene skapes gjennom blant annet bærekraftige investeringer og jobbskaping, rettferdig handel, reforhandling av gjeld med mer ansvarlig lånetaking og -giving, utfasing av fossile subsidier, bedrifters samfunnsansvar, bedre rapportering, innfrielse av menneskerettigheter, tiltak mot korrupsjon, og ikke minst å stanse skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt som utgjør ti ganger så mye som bistanden landene får.

For hver krone u-land tjener, mister de det dobbelte, det meste som følge av ulovlig kapitalflukt. For å endre dette bør flere land blant annet gjøre som Stortinget i enstemmige vedtak nylig gjorde: Kreve at selskaper rapporterer fra skatteparadiser, samt ha offentlige eierskapsregistre. Men for å takle slike problemer på en mer samstemt måte mener vi at man i tillegg trenger et mellomstatlig skatteorgan der også de som rammes hardest er med, nemlig u-land. ForUM håper Norge vil bidra til dette.


Relevante emner