Implementering av våpenhandelsavtalen

Les ForUMs brev til utenriksminister Børge Brende med anbefalinger før møtet i Wien 20-21 april 2015 for å forberede det første statspartsmøtet til Arms Trade Treaty som trådte i kraft julaften 2014.