ForUMs innspill til nøkkeldokument for FfD-forhandlingene

ForUMs innspill til nøkkeldokument for FfD-forhandlingene

Les ForUMs innspill om forhandlingsutkastet for resolusjonen som skal vedtas under Financing for Development-forhandlingene i juli.

Ordstyrerne for FNs forhandlinger om finansiering for utvikling (Geir O Pedersen fra Norge og George Talbot fra Guyana) har lansert en elementer rapport med forslag om hva resolusjonen som skal vedtas i Adis Abeba i juli skal inneholde. 

I dette innspillet gir ForUM tilbakemelding på hvilke tiltak i rapporten vi mener er avgjørende for en bærekraftig utvikling, hvordan de bør kobles til FNs nye bærekraftsmål, og forslag til resolusjonstekst.