ForUMs innspill i diskusjonen om antallet nye bærekraftige utviklingsmål

ForUMs innspill i diskusjonen om antallet nye bærekraftige utviklingsmål

For å dekke de tre dimensjonene av bærekraft og universalitet, kreves mer utover de 10 målene som Norge foreslår.


Relevante emner