ForUM leverer innspill til norske myndigheter foran COP 21

Et gjennomarbeidet dokument, med korte og presise anbefalinger om hva Norge burde kjempe for i Paris, har blitt oversendt til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

En betydelig gruppe av ForUMs medlemsorganisasjoner har deltatt i et kollektivt arbeid med å sette sammen og redigere et omfattende innspill til politisk ledelse i departementet, såvel som til forhandlingsdelegasjonen.  Dokumentet har blitt behandlet og godkjent av ForUMs styre, og presenteres derfor nå på vegne av 50 sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge.  Det gir i ni punkter klare anbefalinger til norske myndigheter hvilke standpunkter Norge burde innta i de vanskelige forhandlingene under klimatoppmøtet i Paris, slik at Norge fremdeles kan regnes som et foregangsland og en pådriver for en rettferdig, forpliktende og sterk klimaavtale.  Innspillet vil også bli oversendt Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og vi ber om en anledning til å drøfte våre innspill med politikerne i løpet av COP-en i Paris.