Sammen mot ulikhet på Beyond 2015

Sammen mot ulikhet på Beyond 2015

ForUM var representert blant NGO-representanter fra 46 land under Beyond 2015-konferansen i København.

African-group

African group legger strategi for hvordan formidle et felles globalt Post 2015-budskap i afrikanske land under Beyond 2015-konferansen i København.

Seniorrådgiver i ForUM, Kristina Fröberg, deltok blant 182 NGO-representanter fra 46 land i nettverket Beyond2015 i København. 

- Vi jobber for å danne et  felles budskap til de respektive regjeringer om hva FNs nye mål må inneholde for å utrydde fattigdom og lede til en bærekraftig utvikling, sier Fröberg.

Slagordet for årets konferanse om FNs måls for bærekraftig utvikling var "Inequality out, equality in!"

Amina Mohammed (bildet), spesialrådgiver for generalsekretæren for post2015, oppfordret Beyond2015 til å levere en sterk beskjed til Ban Ki Moon fra konferansen.

Dokumentet som utarbeides vil bli utlevert fra 1000 NGO-er til deres respektive myndigheter 27. november 2014.

Skattepolitikk i fokus

Mogens-L

Mogens Lykketoft på Beyond 2015 i København november 2014.

En av konferansens foredragsholdere, Mogens Lykketoft, talsmann for det danske parlament og presidentkandidat for FNs generalsforsamling for 2015-2016 uttalte blant annet at:

"To make multinational companies pay their taxes where value is produced, and not in tax havens, is perhaps the simplest step to reduce inequality on earth."

"To make multinational companies pay their taxes where value is produced, and not in tax havens, is perhaps the simplest step to reduce inequality on earth."

"We will not be able to create a sustainable and peaceful global development if we do not create a more equal global society, this is in our self-interest!

Les mer om Beyond 2015 her


Relevante emner