ForUMs posisjonsdokument for de nye utviklingsmålene

ForUMs posisjonsdokument for de nye utviklingsmålene

Her presenterer vi forslag til mål, delmål, indikatorer på utvalgte områder, overordnede prinsipper og suksessfaktorer. Dokumentet ble utarbeidet i februar 2014, og posisjoner på utdanning og helse ble lagt til i juni 2014.