Bistand eller butikk? Norsk næringsliv som bistandsaktør

Bistand eller butikk? Norsk næringsliv som bistandsaktør

Rapport for Forum for Utvikling og Miljø og Kirkens Nødhjelp, av Liv Røhnebæk Bjergene og Bibiana Dahle Piene