Enhancing the IMF's focus on growth and poverty

Enhancing the IMF's focus on growth and poverty

Det er lite som tyder på at IMF har fått et økt fokus på fattigdomsreduksjon, ifølge en rapport om IMFs arbeid med fattigdomsreduksjon. Redd Barna, Forum for Utvikling og Miljø og Kirkens Nødhjelp har tatt initiativ til rapporten.