Årsmøte

25.04.17 10:00 - 15:00
Forum for utvikling og miljø
Miljøhuset, Mariboes gt 8
Oslo

10-11.30: Partipolitisk debatt om bærekraftsmålene (åpent for alle)

12-15: Årsmøte i Forum for utvikling og miljø. Ny treårig strategi vedtas (åpent for medlemmer). Lett servering før og etter årsmøtet.

15.15-17: Medlemmer, venner og kjente inviteres til fest og 30-årsmarkering av Brundtlandkommisjonens "Vår felles framtid" - som er vår felles fortid.