Innhold som omhandler emnet «Statlig eierskap»

Annonserte ny OECD-klage

På ForUMs konferanse 14. oktober annonserte United Steelworkers en kommende klage mot Oljefondet og Norges Bank til OECDs norske kontaktpunkt for brudd på OECDs retningslinjer.

Ny kritikk mot Oljefondet

Ny ForUM-rapport viser at Norge fortsatt sniker seg unna OECDs retningslinjer. – Etikk er ikke pynt. Nå må Oljefondet vise at de har forstått hva som forventes av en såkalt etisk investor, sier Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Kom igjen, Mæland!

Hvis ikke statens egne selskaper etterlever norske forpliktelser for å fremme et ansvarlig næringsliv, hvem skal da gjøre det?

- Viktig at Stortinget vil beholde Etikkrådet

Stortinget går imot regjeringens forslag om å legge ned Etikkrådet når Oljefondet skal debatteres i dag. – Dette er viktig for å sikre en uavhengig etisk gjennomgang av Oljefondets investeringer. Nå er det nødvendig at Storting og regjering i større grad konsentrerer seg om det aktive eierskapet Norges bank er pålagt å utøve, sier Andrew Preston, daglig leder i ForUM.

CSR-temahefte

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar.

ForUM vurderer \"Doing Business\"

Verdensbankens \"Doing Business\"-rammeverk er under vurdering av et uavhengig panel. ForUM sendte sammen med flere andre organisasjoner sine kritiske merknader til hvordan disse vurderingene gjøres.