Innhold som omhandler emnet «Kapitalflukt»

Mot taktskifte innen global handel

Regjeringen har varslet et taktskifte i arbeidet med å fremme global handel. På vegne av et bredt utvalg av norske miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner har ForUM gitt sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen.

Hvordan skal de nye utviklingsmålene se ut?

FN er i full gang med å utarbeide de nye målene for bærekraftig utvikling som skal erstatte FNs tusenårsmål etter 2015. ForUM følger prosessen tett både i Norge og internasjonalt. Dette er hva vi mener må med i de nye målene.

Åpenhetslov vedtas

Regjeringen har besluttet å foreslå land-for-land-rapportering fra 1. januar 2013. Lovforslaget inneholder fortsatt viktige mangler.

Lite snakk om skattesnusk

VALG 2013: Høyre, Ap og FrP sier nei til at det viktigste tiltaket for å synliggjøre kapitalflukt skal innføres for alle bedrifter. Temaet er fraværende i valgkampen.

Rapport fra vårmøter i Verdensbanken og IMF

Mens IMF først og fremst hadde fokus på krisen i Europa, diskuterte Verdensbanken utkast til ny strategi under vårmøtene. Et foreslått mål er at det innen 2030 kun skal finnes 3% ekstremt fattige i verden.