Velg år:
Går verden til helvete?
Arendalsuka 2017: :

Går verden til helvete?

Undersøkelser viser at mange ungdom i dag ser mørkt på fremtiden. Bare en av fem i alderen 18-29 år tror verden er et bedre sted å leve om ti år. Men er det så ille fatt? Og er det noe vi kan gjøre selv for å redde verden litt? Vi spurte "SKAM"-Eskild og andre ungdommer. 

Høringssvar:

Mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Interessen for utvinning av mineral fra havbunn er raskt voksende både i Norge og internasjonalt, og Forum er enig i at det er viktig med et oppdatert regelverk. Vi mener dog at lovforslaget som nå er på høring ikke er tilstrekkelig til å hindre alvorlige miljøødeleggelser som følgje av å åpne opp for gruvedrift på havbunn.

Sammen for ansvarlig næringsliv
Forums sør-samarbeid:

Sammen for ansvarlig næringsliv

I 2016 støttet ForUM tre organisasjoner fra utviklingsland slik at de kunne delta i politiske diskusjoner i OECD Watch, og på den måten bidra til bærekraftig utvikling og ansvarlig næringsliv gjennom nettverks- og strategiarbeid.

Den store utviklingsdebatten
Arendalsuka 2017:

Den store utviklingsdebatten

Tar vi tak i de største utfordringene for fattigdomsbekjempelse? Dette var temaet for en debatt under Arendalsuka arrangert av en rekke norske organisasjoner, der seks politiske partier og en klimarammet kenyansk småbonde deltok.

Oljefondets fremtid
Rapportlansering på Arendalsuka:

Oljefondets fremtid

Oljefondet kan og bør legge bærekraftig utvikling til grunn for sine investeringer. Det er bra både for fremtidig avkastning og verdens fremtid, i følge ny rapport.

Forum på Arendalsuka
Nyhet:

Forum på Arendalsuka

Også i år er Forum for utvikling og miljø representert på flere arrangementer. Oljefondet, helse, bærekraftsmål og ungdom er noe av det vi skal sette fokus på under uka.