Velg år:
Et viktig første skritt, men ikke i mål
Første sesjon av FNs femte miljøforsamling (UNEA 5.1) oppsummert:

Et viktig første skritt, men ikke i mål

Annonseringen av en minsterkonferanse om marin forsøpling ble et politisk lyspunkt i den første sesjonen i FNs femte miljøforsamling, det første store møtet mellom FNs medlemsland på miljø siden pandemien.

Kan FN tette skattehullene?
Finansiell åpenhet, ansvarlighet og integritet:

Kan FN tette skattehullene?

Denne uken legges FACTI-rapporten frem i ECOSOC. Den kan få store konsekvenser for det internasjonale arbeidet for åpenhet og mot skatteflukt.