Vi gjør:

Vi følger opp internasjonale prosesser i FAO og andre steder som setter fokus på sult og matsikkerhet.  Debatterer spørsmål omkring biodrivstoff med et mål om å utforme bærekraftskriterier for omsetning av biodrivstoff i Norge. Informerer og påvirker norske og internasjonale myndigheter for å øke landbrukets plass i den internasjonale bistanden.  Overvåker forhandlinger i WTO og annet som kan ha negativ inflytelse på utviklingslandenes mulighet for å beskytte egen matproduksjon.

Vi følger tett arbeidet med styrkingen av Committee for Food Security i FAO.  FAO bestemte på sitt møte i høst å styrke denne komiteen på flere måter, for å fremme en bedre samordning og planlegging av det internasjonale samfunnets arbeid mot sult og underernæring.   Vi deltar også i IPCs møter i Roma, hvor koordineringen av internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoners påvirkningsarbeid overfor de Roma-baserte multilaterale institusjonene foregår. 

Vi arbeider for å få den norske regjeringen til å følge opp anmodningen fra Utenrikskomiteen om å revidere den seks år gamle handlingsplanen for Landbruk i Bistanden, eventuelt lage en ny. 

En prosess pågår mellom en rekke norske NGO-er for å komme fram til enighet om et ForUM-posisjonspapir på biodrivstoff. Det er også ønskelig å holde et øye med norske selskapers investeringer i biodrivstoffplantasjer i utviklingsland.

Norske perspektiver på global matsikkerhet, sosiale sikkerhetssystemer og klimaendringer

«Kloke er de som tar imot råd» - var tittelen til seminaret organisert av ForUMs matsikkerhetsgruppe 6.6.13. Der ble to nye rapporter utgitt av Verdens matsikkerhetskomité (CFS) sitt ekspertpanel i 2012 presentert og diskutert.

Kristin Kjæret | Torsdag 27. juni 2013 Les mer