Vi gjør:

Vedlegg:

ForUMs posisjon København COP 15 (doc)

Godkjent av styret i ForUM 12. november 2009.
Last ned »

ForUM og medlemsorganisasjonene har fulgt de internasjonale klimaforhandlingene fra starten, og arbeider både med nasjonale spørsmål og de internasjonale prosessene. ForUMs klimagruppe er møteplass for norske NGOers fellesarbeid med internasjonale klimaspørsmål, og yter tilskudd til sør-organisasjoner som deltar i klima-forhandlingene.

Vi samarbeider med de norske miljø- og utviklingsorganisasjonene for en god informasjonsspredning, gjensidig kompetanseheving, og en mest mulig effektiv påvirkning av Norges posisjoner i de internasjonale klimaforhandlingene. Vi koordinerer dialogen mellom ForUM-medlemmer og den norske delegasjonen og forhandlere i internasjonale forhandlingsmøter. Vi organiserer også dialogmøter for Sør-representanter og norske NGO-representanter under internasjonale forhandlingsmøter. 

Vi tar initiativ til diskusjon omkring norsk energi- og klimapolitikk. Generelt ønsker vi å styrke samarbeidet mellom miljø- og utviklingsorganisasjonene om klimarelaterte spørsmål nasjonalt og internasjonalt.