Vi gjør:

ForUM overvåker forhandlinger om handelsregler, både multilateralt i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og bilaterale handelsavtaler, også de i regi av EFTA. Vi utøver press mot norske myndigheter for å endre norske handelspolitiske posisjoner i en retning der man tar mer hensyn til utvikling og miljø. I tillegg jobber vi for økt forståelse og debatt om hvordan det internasjonale handelsregelverket, inkludert bilaterale avtaler, griper inn i generelle politikkområder av relevans for utvikling og miljø.

I 2013 jobber vi med å overvåke og komme med innspill til de fremdeles pågående WTO-forhandlingene. ForUM følger også Norges/EFTAs forhandlinger om bilaterale handelsavtaler, og påvirker norske myndigheter til å ikke inngå frihandelsavtaler med Colombia før det er avholdt offentlig høring om avtalens innhold og det er foretatt utredning av hvilke konsekvenser den kan få.

Handelspolitikk

Deltakere

Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FORUT, Utviklingsfondet, Spire, Kirkens Nødhjelp 

Har du lyst til å bli med i gruppa? Ta kontakt med sekretariatet!

Internasjonale samarbeidspartnere

South Centre er en samarbeidsorganisasjon av utviklingsland med hovedkvarter i Genève, som fungerer som en tankesmie for utviklingsland.

Third World Network er en Sør-basert organisasjon dannet av organisasjoner og individer som arbeider for bærekraftig utvikling. De har betydelig anseelse for sin kompetanse, og arbeider tett med mange utviklingsland og G-77.