Våre mål:

Overordnet mål:

Et internasjonalt handelsregelverk som er rettferdig og miljøvennlig og gir utviklingsland handlingsrom til å selv bestemme sin handelspolitikk.

 

Politiske mål:

1. Sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør har mer innflytelse på nasjonal og internasjonal handelspolitikk.

2. Det har kommet på plass avtaler innenfor eller utenfor WTO som sikrer utviklings­landenes rett til å beskytte egen matproduksjon og forbyr dumping av mat på verdensmarkedet.

3. Norske myndigheter har ikke inngått handels- og investeringsavtaler som begrens­er utviklingslands politiske handlings­­­rom.

4. Norske myndigheter har blitt mer åpne om forhandlingsprosesser og posisjoner for nye handelsavtaler, både bi- og multi­laterale.

Handelspolitikk

Deltakere

Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FORUT, Utviklingsfondet, Spire, Kirkens Nødhjelp 

Har du lyst til å bli med i gruppa? Ta kontakt med sekretariatet!

Internasjonale samarbeidspartnere

South Centre er en samarbeidsorganisasjon av utviklingsland med hovedkvarter i Genève, som fungerer som en tankesmie for utviklingsland.

Third World Network er en Sør-basert organisasjon dannet av organisasjoner og individer som arbeider for bærekraftig utvikling. De har betydelig anseelse for sin kompetanse, og arbeider tett med mange utviklingsland og G-77.