Politiske innspill, høringsbrev, innspill til statsbudsjettet, politiske posisjoner, etc

Bilde: ForUMs innspill til handelsrettet utviklingssamarbeid
Foto: UN Photos

ForUMs innspill til handelsrettet utviklingssamarbeid

Regjeringens plan for handelsrettet utviklingssamarbeid fra 2007 er under oppdatering, og ForUM har kommet med innspill i to runder.

Ane Schjolden | Tirsdag 28. mai 2013 Les mer

Bilde: Norge støtter forlenget TRIPS-fritak for de minst utviklede landene
Foto: http://www.flickr.com/photos/businesssarah/5977609373/sizes/l/in/photostream/

Norge støtter forlenget TRIPS-fritak for de minst utviklede landene

I avtalen som regulerer patentbeskyttelse og intellektuelle rettigheter (TRIPS), har de minst utviklede landene (MUL) hatt et midlertidig fritak fra å implementere regelverket. Nå har disse landene foreslått at fritaket skal gjøres gjeldene så lenge et land er definert som et MUL. Etter trykk fra ForUM sier norske myndigheter at de stiller seg positive til forslaget.

Ane Schjolden | Fredag 22. februar 2013 Les mer

Bilde: Ministermøte om veien videre for global handelsavtale
Foto: WTO

Ministermøte om veien videre for global handelsavtale

Mot slutten av neste uke møtes verdens utenriks- og handelsministre for å diskutere hvordan de kan føre forhandlingene om en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ut av hengemyra de har vært i de siste årene.

Onsdag 7. desember 2011 Les mer

Bilde: Stortingsmelding om global helse må se bredt
Foto: UN Photo

Stortingsmelding om global helse må se bredt

Helse handler om mer enn bare gode sykehus og nok helsepersonell. I den nye stortingsmeldingen om global helse må regjeringen ta med vann, våpen og handel i beregningen, påpeker ForUM.

Tirsdag 26. oktober 2010 Les mer

Felles kronikk EFTA-Colombia avtalen

EFTAs ministermøtet 24. juni 2010 skal diskutere den omstridte frihandelsavtalen med Colombia. Norge kan velge å spille en konstruktiv rolle for at rettighetene til sivilbefolkningen ikke begrenses av norske næringsinteresser. Denne kronikken, samt vedlagte brev til Nærings- og handelsminister Trond Giske er signert av 20 norske organisasjoner og fagforbund.

Torsdag 24. juni 2010 Les mer

Bilde: Stopp frihandelsavtalen med Colombia
Foto: ForUM

Stopp frihandelsavtalen med Colombia

Den colombianske urfolksorganisasjonen ONIC ønsker ikke at Norge skal inngå en frihandelsavtale med Colombia. I samarbeid med en lang rekke norske organisasjoner, fagbevegelse og politiske ungdomspartier er det laget et opprop og en underskriftskampanje for at avtalen må konsekvensutredes og sendes på høring før den eventuelt legges fram for Stortinget.

Onsdag 24. mars 2010 Les mer

ForUM ber WTOs ministermøte beslutte en pause i forhandlingene

Ministre fra hele verden samles mandag 30. november til møter i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). ForUM anbefaler at forhandlingene om en ny, global handelsavtale tar en pause for å gi rom til å gjøre en fremtidig avtale mer utviklingsvennlig.

Ane Schjolden | Søndag 29. november 2009 Les mer

EFTA frihandelsavtaler: stopp forhandlingene med India

Norge forhandler om en frihandelsavtale med India i regi av EFTA. Europeiske og indiske sivilsamfunnsorganisasjoner møttes i slutten av april for å utveksle informasjon om de pågående frihandelsforhandlingene. Utfallet av møtet ble en deklarasjon som krever en umiddelbar stopp i forhandlingene.

Øystein Tandberg (Spire) | Tirsdag 26. mai 2009 Les mer

UNCTAD XII posisjonsdokument

Onsdag 26. november 2008 Les mer

ForUMs høringsuttalelse BITs

Fredag 18. april 2008 Les mer

Høring GSP

Onsdag 6. juni 2007 Les mer

Handelspolitikk

Deltakere

Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FORUT, Utviklingsfondet, Spire, Kirkens Nødhjelp 

Har du lyst til å bli med i gruppa? Ta kontakt med sekretariatet!

Internasjonale samarbeidspartnere

South Centre er en samarbeidsorganisasjon av utviklingsland med hovedkvarter i Genève, som fungerer som en tankesmie for utviklingsland.

Third World Network er en Sør-basert organisasjon dannet av organisasjoner og individer som arbeider for bærekraftig utvikling. De har betydelig anseelse for sin kompetanse, og arbeider tett med mange utviklingsland og G-77.