Lær mer

ForUM-publikasjoner:

Innføringshefte om bilaterale investeringsavtaler (2008).

Rapport om bilaterale og regionale handelsavtaler (2007).

Liberalisering av energitjenester: "Gjør som vi sier og ikke som vi gjorde" (2008).

En innføring i WTOs forhandlinger om Non-Agricultural Market Access (NAMA) - "Norsk, Aggressiv MarkedsAdgang" (2005).

 

Temaer som diskuteres:

Energitjenester
International ForUM on globalization har skrevet en rapport om påvirkning i Energitjeneste-forhandlingene The Other Oil War: Halliburton's Agenda at the WTO.

Bilaterale investeringsavtaler
Ressurssider fra RORG-samarbeidet om bilaterale investeringsavtaler Herunder finnes lenke til den offisielle siden hvor alle høringsuttalelsene fra 2008 ligger.

UNCTADs oversikt over bilaterale investeringsavtaler

Aid for trade
Ressurssider fra RORG-samarbeidet om handelsrettet utviklingssamarbeid.

ForUMs analyse av regjeringens handlingsplan for utviklingsrettet bistand.

Center of Concern sine sider om aid for trade.

 

Andre lenker:

UDs hjemmesider om handelspolitikk.

Nærings- og handelsdepartementets sider om handelsavtaler.

Regjeringens handlingsplan for handelsrettet utviklingssamarbeid.

Verdens Handelsorganisasjon.

RORGs informasjonsside om handel og WTO.

 
Internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner:

Internasjonal portal for sivilsamfunnsorganisasjoners aktivitet på bilaterale handelsavtaler: http://www.bilaterals.org/.

Kanadiske ressurssider om sammenhengene mellom handel og bærekraftig utvikling. Gode analyser og nyheter. Mulighet for å abonnere på nyhetsbrevet Bridges. The International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).

Oversikt over handelspolitiske temaer fra The Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) med mulighet til å abonnere på nyhetsbrevene WTO watch og Genva Update.

Eldis Trade Policy Resource Guide – en forskningsbasert portal om handelspolitikk.

Global Trade Watch – en portal med publikasjoner, blog med mer fra den amerikanske NGOen Public Citizen.

 

 

Handelspolitikk

Deltakere

Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FORUT, Utviklingsfondet, Spire, Kirkens Nødhjelp 

Har du lyst til å bli med i gruppa? Ta kontakt med sekretariatet!

Internasjonale samarbeidspartnere

South Centre er en samarbeidsorganisasjon av utviklingsland med hovedkvarter i Genève, som fungerer som en tankesmie for utviklingsland.

Third World Network er en Sør-basert organisasjon dannet av organisasjoner og individer som arbeider for bærekraftig utvikling. De har betydelig anseelse for sin kompetanse, og arbeider tett med mange utviklingsland og G-77.