Analyse: Krig og miljø henger sammen

Som følge av væpnet vold dør 2000 mennesker hver dag, hele samfunn paralyseres, helsesystem blir overbelastet, skoler stenges og levegrunnlag trues. Penger som kunne brukes til utvikling brukes på opprustning. ForUM ønsker strengere kontroll med våpenhandelen, moderat militært forbruk og sterkere sivil innsats i fredsbygging, der også bærekraftig og rettferdig forvaltning av naturressurser inngår. Les mer

Nyheter:

Bilde: Stortinget viser vilje til å stramme inn på norsk våpeneksport

Stortinget viser vilje til å stramme inn på norsk våpeneksport

- Det er mange gode merknader fra Stortinget til regjeringens melding om norsk våpeneksport. Kanskje vi endelig får se en innstramming på våpeneksport til udemokratiske regimer, sier Siri Luthen, rådgiver i ForUM.

Tirsdag 25. februar 2014 Les mer

Bilde: Eget mål om fred i de nye utviklingsmålene? 
Foto: ForUM/Siri Luthen

Eget mål om fred i de nye utviklingsmålene?

På det siste møtet i FN om de nye utviklingsmålene var det knyttet spenning til hvorvidt medlemslandene i FN ville ha fred som et eget mål. Det rådet en enighet om at fred har stor betydning for bærekraftig utvikling, men ikke om dette skal være et selvstendig mål.

Torsdag 20. februar 2014 Les mer

Bilde: Norge ratifiserer verdens første våpenhandelavtale
Foto: Control Arms

Norge ratifiserer verdens første våpenhandelavtale

Det skrives historie når Stortinget i dag ratifiserer verdens første regulering av våpenhandel. Norge må videreføre sin ledende rolle for at flest mulig land ratifiserer og følger opp de nye reguleringene.

Torsdag 16. januar 2014 Les mer

Bilde: Ta ansvar for norsk våpeneksport

Ta ansvar for norsk våpeneksport

I dag deltar ForUM på åpen høring om norsk eksport av forsvarsmateriell for 2012. Hvordan vil Stortinget sikre stanse av norsk våpeneksport til autoritære regimer, og at land som undertrykker egen befolkning ikke lenger står på mottakerlisten for norske våpen?

Torsdag 12. desember 2013 Les mer

Flere saker